Частен професионален търговски колеж в гр. Сливен е създаден през 2003 година със заповед № РД – 14 – 106/04.07.2003 г. (ДВ бр. 66 от 2003 г.) на Министъра на образованието и науката.