Приемът в Частен професионален колеж – Сливен е по документи, след средно образование. При записване са необходими:

1. Диплома за средно образование

2. Медицинско удостоверение

3. 4 бр. снимки за документи

4. Такса за първи срок